تاریخی

《من یک زنمبا دست‌هایی که از تیغ بُرنده‌ی رنج‌ها                                             زخم‌ها دارد.زنی که قامتش از نهایت بی‌شرمیِ شمادر زیر کار توان‌فرسای                         آسان شکسته است.زنی که پوستش آیینه‌ی...
نباید بگذاریم کودتای 28 مرداد 1332 به فراموشی سپرده شود. این کودتا همچون یک صحنه نمایش تاریخی است، با چهره‌های سیاسی که نقش‌آفرینی آنان...
«سیدجلال شهرآشوب از کیسه چه کسی، هفت سال مال‌الاجاره و مالیات را به رعایا می‌بخشید و میرزا رحیم شیشه‌بر چه‌کاره مملکت بود که در...