زنان

السالوادور، بالاترین نرخ تعرض و خشونت علیه زنان در روابط کار را دارد. خدمتکارانی که در منازل خدمات خانگی ارایه می‌دهند، بیشترین خشونت علیه خود...
معترضان به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان موسوم به کنوانسیون استانبول برای دومین آخرهفته متوالی به خیابان‌های استانبول آمدند و خواستار لغو...
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس، فرمان خروج این کشور ازکنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان را به امضا رساند. ترکیه این معاهده بین‌المللی را ۱۰...
آنها حال‌شان خوب نیست، در ۱۳‌ ماه گذشته، مصائب زیادی داشته‌اند، فشارهای زیادی تحمل کرده‌اند و خط‌خوردن اسامی همکارانشان از لیست ۱۲۵ هزار نفر (براساس...